Coronamaatregelen voor de ouders

Wij nemen dit jaar extra maatregelen i.v.m. de veiligheid en hygiëne van de kinderen.

  • Er worden meer momenten voorzien om onze handen te wassen en te ontsmetten. (bij het toekomen en verlaten van de speelpleinwerking, voor en na het vieruurtje, voor en na elk toiletbezoek…)
  • Elke bubbel heeft zijn eigen buiten- en binnenspeelruimte. We spelen zoveel mogelijk buiten in de frisse lucht.
  • Wij verluchten en ontsmetten dagelijks de gebruikte lokalen en materialen.

Maar in deze bizarre periode vragen wij ook uw hulp. Dit om de veiligheid van iedereen te garanderen, zodat we er samen een leuke speelplein zomer van kunnen maken.

  • Vertoont uw kind ziektesymptomen? Laat uw kind dan thuis en breng ons op de hoogte. Ook wanneer je kind ziek is geweest tot 5 dagen voor de activiteit, laat je dit nog thuis om eventuele verspreiding te vermijden.
  • Indien uw kind(eren) positief test(en) voor Covid-19 vragen wij u onmiddellijk contact op te nemen met ons. Zo kunnen wij meteen reageren en een verdere verspreiding tegengaan.
  • Hou afstand bij het inschrijven en ophalen van uw kind. Hierbij houdt u ook rekening met de verschillende ingangen per bubbel en de wachtzones. Deze zijn aangeduid en een monitor zal u ook steeds de weg wijzen. Draag bij voorkeur ook een mondmasker.
  • Wees steeds bereikbaar. Zo kunnen wij u meteen verwittigen moest(en) uw kind(eren) ziek worden. Geef daarom bij het inschrijven meerdere contactpersonen op.
  • Geef uw kind(eren) een hervulbare drinkbus mee. Wij voorzien zelf een vieruurtje (drankje + koek/fruit), maar zo kunnen ze tijdens de activiteit steeds voldoende drinken.

Graag nemen we jullie mee naar de binnen- en buitenlocatie van onze bubbels. Zo hebben jullie al een idee waar we deze zomer heel veel leuke spelletjes gaan spelen.

Biebels:
Onze jongste groep kan gebruik maken van de kleutersportzaal en de aanliggende buitenlocatie. Speelplezier verzekerd!

Gabbers:
De gabbers hebben super veel plek om zichzelf helemaal uit te leven. Naast de speelplaats van basisschool Herx kunnen ze bij slecht weer ook terecht in de sporthal.

Tieners + toppers:
De tieners verzamelen zich bij slecht weer in de voormalige eetzaal van de middelbare school, campus Herckerhof. Bij goed weer hebben ook zij een speelplaats alleen voor hen met o.a. weide, kickertafel en tafeltennis.