Kern

Estée Cleren

Rabia Carkci

Larissa Van Dingenen

Luna Dubelloy

Dora Dooms

Raihana Fakiri

Animatoren

Fienne Nitelet

Marlo Vertessen

Sarah Hendrix

Maryam Ahmed

Amira Maya Reckenbeil

Yara Clenaerts

Luna Ballet

Jarno Dubelloy

Amber Alles

Luca Rymen

Lore Vanduffel

Jason Pantens

18 jaar

Jason is een zachte en lieve jongen. Hem zal je vooral bij onze biebeltjes tegenkomen. Met zijn kinderhartje probeert hij ze allemaal blij te maken.

Okan Izbudak

Luna Flossie

Marthe Meeuws

Lara Ceulemans

Noa Vanweddigen

Laura De Koninck